Tessa Dom - Drzwi Zewnętrzne, Okna, Bramy - Jak kupić?

Tessa Dom >> Oferta >> Jak kupić?

Warunki współpracy z Partnerami Handlowymi i Konsumentami


Składanie zamówień

Realizujemy zamówienia pisemne dostarczone drogą korespondencji elektronicznej, tradycyjnej,  złożone osobiście lub spisane wspólnie w siedzibie firmy. Zamówienie musi być jednoznaczne w formie, posiadać wszystkie istotne parametry. Pomocny może być druk zamówienia Tessa dostępny na stronie internetowej

 

Godziny otwarcia, odbiór towaru

Aktualne godziny otwarcia umieszczone są w zakładce kontakt na stronie internetowej. Zastrzegamy prawo do zmiany godzin otwarć przy okazji tzw długich weekendów o czym każdorazowo informujemy na stronie internetowej w zakładce aktualności lub na firmowym kanale facebook.com/tessadrzwi. W przypadku konieczności odebrania towaru w niestandardowych godzinach, prosimy o ustalenie możliwości z obsługą biura.

 

Odpowiedzialność za stan towaru

Firma Tessa odpowiada za stan techniczny towaru do momentu wydania towaru, tj w magazynie w przypadku odbioru własnego i do granicy auta Firmy Tessa w przypadku transportu. Zadaniem osoby odbierającej po stronie Partnera Handlowego lub Konsumenta jest stwierdzenie braku uszkodzeń opakowań zewnętrznych mogących powstać w trakcie transportu, co kwituje się parafą na stosownym dokumencie odbiorowym.


Pomiar i montaż

Montaż nam zlecony realizujemy siłami własnymi lub przy pomocy wyspecjalizowanych firm montażowych działających na nasze zlecenie. Pomiar realizujemy po wstępnej rozmowie z przedstawicielem biura. Wyniki pomiarów trafiają do obsługującego inwestycję handlowca jako materiał roboczy. W przypadku chęci zakupu samego towaru, odpowiedzialność za fachowe wymierzenie otworów spoczywa na podmiocie, który będzie osadzał drzwi/okna w otworach.

 

Transport

Transport bez dodatkowych odpłatności realizujemy dla

- Konsumentów kupujących drzwi w usłudze montażowej z vat 8%,

- naszych stałych Partnerów Handlowych APS dla których realizujemy cykliczne dostawy hurtowe

W przypadku zlecenia nam usługi przetransportowania zakupionych towarów z naszego magazynu na wskazany adres stosujemy odpłatność w kwotach brutto:

- w promieniu do 20 km - 50 zł
- w promieniu do 40 km - 80 zł
- na długie trasy (liczone całkowitą ilością kilometrów w obie strony) 1,45 zł/ 1 km +VAT

 

Płatność

Realizujemy płatności za pomocą terminali kart płatniczych, honorujemy gotówkę oraz przelewy na konto. Numer konta w banku Alior podany jest w nagłówku faktury oraz na stronie internetowej w zakładce kontakt. W przypadku realizacji usługi montażu z vat 8% dla Konsumenta płatność rozbijamy na trzy raty. Pierwsza to zaliczka w wysokości ok 30% kwoty zamówienia, druga rata to wyrównanie płatności do wysokości wartości montowanego towaru przed instalacją, trzecia rata płatna bezpośrednio po podpisaniu protokółu montażu potwierdzającego zakończenie czynności monterskich. W przypadku tradycyjnych konsumenckich zakupów z vat 23% na zamówienie, do uruchomienia zamówienia konieczna jest zaliczka w wysokości ok 30%

 

Terminy realizacji, rezerwacja towaru, terminy odbiorów

Stan magazynów firmy Tessa nierzadko pozwala na zaproponowanie rozwiązań bez konieczności oczekiwania na towar. Jednak większość realizacji odbywa się na zasadzie zamówienia towaru z koniecznością wyprodukowanie w fabryce na indywidualne zamówienie klienta. Realizujemy zamówienia zgodnie z informacjami o terminach produkcji na podstawie informacji od producentów. Producenci zastrzegają, że podawane terminy realizacji są terminami przybliżonymi i mogą w określonych sytuacjach ulec wydłużeniu. Firma Tessa jako firma dystrybucyjna nie ma wpływu na wypadek powstania takiej ewentualności.

W przypadku nie odbierania towaru z magazynu Tessa przez Partnera Handlowego lub Konsumenta przez okres powyżej 21 dni od momentu powiadomienia, zastrzegamy możliwość usunięcia rezerwacji w przypadku towaru typowego, lub wystawienia faktury będącej wezwaniem do zapłaty w przypadku materiałów zorganizowanych na zamówienie.

 

Reklamacje

Reklamacje musi być złożona pisemnie w siedzibie firmy, przesłana drogą pocztową, lub na adres mailowy podany w dziale kontakt na stronie internetowej. Jest to adres reklamacje@tessa.com.pl

Rozpatrujemy reklamację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (wersja jednolita: Dz. U. z 2014 poz.121) w brzmieniu zmienionym przepisami oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz.827). Sprzedający ponosi względem Konsumentów odpowiedzialność przez 2 (dwa) lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową (zamówieniem).

 

Sprzedaż hurtowa

W ramach pełnienia funkcji bezpośredniego przedstawicielstwa fabryk cyklicznie i powtarzalnie w stałe dni tygodnia rozwozimy towar z dostawą do Partnerów Handlowych w promieniu 100-150 km od siedziby. Od faktur wystawionych z odroczonym terminem płatności, a niezapłaconych w terminie Firma Tessa będzie naliczać odsetki. Dla Przedsiębiorców wyłączamy odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 

Definicje:

Firma Tessa – grupa firm z siedzibą w Lisim Ogonie na ul. Sielskiej 3. Tessa-Dom sp z o. o. sp.k., Tessa sp. z o.o. , Drzwi Bydgoszcz Jerzy Tessa posiadająca oddziały w Toruniu przy ul. Chrobrego 145-147 

Partner Handlowy – podmiot profesjonalny zakupujący jednorazowo lub cyklicznie w firmie Tessa (B2B)

Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Firmie Tessa na cele prywatne